Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa. 

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

W czerwcu 2017 r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.W październiku 2017 r. projekt został zakończony.

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego MKiDN

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego CEA