Jeżeli pragną Państwo przejść bezpośrednio do wypełnienia formularza aplikacyjnego prosimy kliknąć tutaj:

Rejestracja

Zapraszamy dzieci i młodzież na naukę gry na instrumentach muzycznych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubinie jest jednostką podlegającą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizuje ona pełny cykl nauczania w zakresie nauki gry na instrumentach oraz przedmiotów teoretycznych zgodny z programem nauczania dla szkół muzycznych.

Zajęcia indywidualne i zespołowe prowadzą pedagodzy muzycy wykwalifikowani w zakresie gry na instrumentach oraz teorii muzyki . Nauka w szkole I stopnia odbywa się w dwóch cyklach:

4 – letnim lub 6 – letnim (w zależności od wieku dziecka).

Przyjmujemy dzieci  i młodzież w wieku od 6 do 16 lat, chętnych do nauki gry na następujących instrumentach: akordeon, wiolonczela, skrzypce, fortepian, gitara, klarnet,  flet. (Szczegółowe informacje o rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji i przyjęć na stronie BIP)

Informacje dla kandydata:

Kandydat na ucznia podlega obowiązkowemu badaniu przydatności do nauki w szkole, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych,  warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.  Badanie poprzedza lekcja przygotowawcza w wymiarze 45 min.

Podczas badania przydatności kandydat powinien zaśpiewać piosenkę, odróżnić dźwięki wysokie od niskich, powtórzyć pojedynczy dźwięk i przebieg melodii, rozpoznać akordy na zasadzie ”smutny -wesoły”, powtórzyć krótki schemat rytmiczny.

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie ostatecznej oceny przydatności i możliwości organizacyjnych szkoły.

Nauka w szkole:

Nauka w szkole rozpoczyna się od września a organizacja roku szkolnego jest zgodna z obowiązującą w szkołach ogólnokształcących.

Kształcenie muzyczne realizowane jest przez indywidualną naukę gry na instrumencie oraz zajęcia teoretyczne( np. kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne)

Nauka w klasie pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Lubinie obejmuje następujące przedmioty:

Cykl 6 – letni (dla dzieci młodszych)

  • wybrany instrument główny (2 razy w  tygodniu)
  • rytmika (1 raz w tygodniu )
  • kształcenie słuchu (2 razy w tygodniu)

Cykl 4 – letni (dla dzieci starszych)

  • instrument główny (2 razy w tygodniu)
  • kształcenie słuchu (2 razy w tygodniu)

Starsi uczniowie uczestniczą w zajęciach chóru „Cantilena”, Szkolnej Orkiestry Kameralnej i zespołach instrumentalnych.

Uczeń szkoły ma  możliwość wypożyczenia, na okres pierwszych dwóch lat nauki, następujące instrumenty: flet, klarnet, akordeon, wiolonczela, skrzypce.

Terminarz rekrutacji:

Aby rozpocząć naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Lubinie należy złożyć kwestionariusz wypełniony przez Rodziców kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły.                                                        Podania należy składać  w sekretariacie szkoły do dnia  30 kwietnia br. (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.psm.lubin.pl)