Szczególni Absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lubinie

 • Aptacy, Katarzyna (Akordeon, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Boguc, Joanna (Fortepian, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Bronikowska, Dorota (Flet, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Cwian, Aleksandra (Flet, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Dudar, Sławomir (Saksofon, Szczegolni absolwenci) (*) Podjął dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Dudziak, Bogdan (Akordeon, Szczegolni absolwenci) (*) Podjął dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Francuz, Agata (Skrzypce, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Gil, Waldemar (Klarnet, Szczegolni absolwenci) (*) Podjął dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Góra, Bartłomiej (Gitara, Szczegolni absolwenci) (*) Podjął dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Gruszecki, Dariusz (Klarnet, Szczegolni absolwenci) (*)(**)(***) Podjął dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Gruszecki, Patrycjusz (Trąbka, Szczegolni absolwenci) (*) Podjął dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Harden, Andrzej (Klarnet, Szczegolni absolwenci) (*) Podjał dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Jędrak, Urszula (Skrzypce, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Kamińska, Teresa (Wiolonczela, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Klecko, Dariusz (Klarnet, Szczegolni absolwenci) (*) Podjął dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Klimowicz, Agnieszka (Gitara, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Kliszcz, Władysław (Klarnet, Szczegolni absolwenci) (*) Podjał dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Kowalczyk, Zbigniew (Akordeon, Szczegolni absolwenci) (*)(**)(***) Podjął dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Krawczyk, Judyta (Fortepian, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Krawczyk, Monika (Fortepian, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PS M I w Lubinie
 • Krese, Andrzej (Klarnet, Szczegolni absolwenci) (*) Podjął dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Kuchnowicz, Agnieszka (Flet, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Natoniewski, Piotr (Gitara, Szczegolni absolwenci) (*) Podjął dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Opatowicz, Adam (Gitara, Szczegolni absolwenci) (*) Podjął dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Sonnenberg, Ewa (Fortepian, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Stachowski, Artur (Klarnet, Szczegolni absolwenci) (*) Podjął dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Stachowski, Arkadiusz (Gitara, Szczegolni absolwenci) (*)(**)(***) Podjął dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Syjud, Barbara (Fortepian, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Święczkowska, Elżbieta (Skrzypce, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie
 • Tofel, Violetta (Skrzypce, Szczegolni absolwenci) (*) Podjęła dalszą edukację muzyczną w PSM II stopnia przed ukończeniem PSM I w Lubinie