Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Naszą pasją jest muzyka!

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. jest szkołą, która kształci muzycznie wielokierunkowo. To nie tylko nauka gry na instrumencie, ale też rozwijanie takich talentów jak: poczucie rytmu, umiejętność śpiewu, kształcenie pamięci muzycznej czy zapoznanie
z historią muzyki, jej twórcami i ich największymi dziełami muzycznymi.

Szkoła nasza wyróżnia się tym, że każdy uczeń ma zapewniony bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas nauki gry na instrumencie, co umożliwia rozwijanie indywidualnych zdolności dziecka, zwiększa komfort pracy i umożliwia dostosowanie tempa pracy do możliwości percepcyjnych każdego ucznia.

Twoja muzyczna kariera zaczyna się tutaj

Poprzez naukę muzyki rozwijamy sferę duchową, emocjonalną i estetyczną, kształcimy twórcze myślenie, samokontrolę i systematyczność w pracy. Dzięki kompetentnej i wykształconej kadrze pedagogicznej poziom nauczania w naszej szkole jest wysoki. Nie ma też anonimowości, gdyż mała liczba uczniów w klasie pozwala każdemu nauczycielowi na prawidłowy kontakt z dzieckiem i wzajemne poznanie oraz bieżące informowanie rodziców o jego postępach w nauce. Dzięki temu sami stwierdzicie, że ważny dla nas nauczycieli jest każdy uczeń.

Wizyta w szkole

Zwiedzanie placówki

Jeżeli jesteś rodzicem i masz życzenie, by odwiedzić naszą szkołę wraz ze swoim dzieckiem, zapraszamy serdecznie na wydarzenia lub koncerty.

Mogą Państwo również spotkać się z członkiem kadry pedagogicznej, po uprzednim kontakcie. Skontaktuj się z nami..